• Slewing Bearing Selection

Výběr otočného ložiska

XUZHOU XINDA SLEWING BEARING CO., LTD

Výběr otočného ložiska

E-mailem:bearing@slewing-world.com

Společnost: Přidat.:
Titul: Odd.:
Tel: Fax:
Aplikace:

Osa otáčení

Typ montáže

 

Horizontální □ Vertikální □

Horizontální□ Vertikální □
Typ ozubeného kola:

Hnutí:

Počet otáček (RPM):
Externí □

pouze polohování□

Normální:
Vnitřní □

přerušované otáčení □

Max:
Bez □

plynulé otáčení □

Načíst data

Zatížení ložiska Typ načítání

A

B

C

 

max.pracovní zátěž

max.zkušební zátěž

např. 25% přetížení

stav

Extrémní zátěž

např. otřesy popř

mimo provoz

 
Axiální zatíženírovnoběžně s osou otáčení  

 

 

KN

Radiální zatíženív pravém úhlu k ose otáčení (bez zatížení převodovky)  

 

 

KN

Sklopný moment generovaný axiálním zatížením  

 

 

KN.m

Sklopný moment generovaný radiálním zatížením  

 

 

KN.m

Konečný klopný moment  

 

 

KN.m

Tangenciální síla na pohon[kN]Normální: Max:  Počet disků:
Poloha: ° od sebe

Typ a rozměr otočného ložiska

Typ: lehký typ□ jednořadá koule □ dvouřadá koule□ jednořadý křížový válec□ třířadý křížový válec□
 
Rozměr: OD: mm □ ID: mm □ Výška: mm □
Pro požadavky na nepřetržité otáčení, proměnnou a životnost vyplňte přílohu A.
 Příloha A je přiložena:
 poznámky:(např. speciální pracovní podmínky / teploty, požadované přesnosti, rozměry ložisek, požadavky na kontrolu nebo certifikaci, zkoušky materiálů atd.)

Příloha A

Procento pracovní doby a rychlosti otáčení při různých zatěžovacích stavech.

 

Data zatížení otočného kroužku

Zatěžovací stavy

axiální
(KN)

radiální
(KN)

Okamžik
(KN.m)

rychlost otáčení
(ot./min)

čas
(%)

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
Pokračující operace:
Životnost (L10) : při průměrné rychlosti: ot/min, životnost je minimálně: /hod
Přerušovaný provoz:
Potřebná životnost: při úhlu +/- °, nejmenší recyklační číslo:

Dodatek B

Údaje o zařízení

Vnější převod □ Vnitřní převod □ Evolventní převod □
Údaje o zařízení
Definice

Otočný kruh

pastorek

Modul m

 

 

Počet zubů z

 

 

Úhel tlaku α

 

 

Úhel šroubovice β

 

 

Modifikační koeficient x

 

 

Koeficient horní vůle C

 

 

Šířka ozubeného kola b

 

 

Přesná třída

 

 

Středová vzdálenost převodů je nastavitelná ano □ ne □